Výuka

Výuka probíhá v učebně (v místě sídla autoškoly). Koná se vždy jedenkrát za týden od 16:00 - 18:30 h. Který den bude výuka probíhat, záleží na domluvě většiny účastníků kurzu.

Autoškola není jen o tom naučit se dobře řídit automobil či motocykl, ale i o výborném ovládání předpisů, zákonů a vyhlášek, které se týkají provozu na pozemních komunikacích. Právě této problematice se budeme věnovat v teoretických hodinách.

Při výuce používáme učebnice AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! od autora Zdeňka Schrötera, které obsahují podrobné výklady o pravidlech provozu, konstrukci a údržbě, ovládání automobilu, zásadách bezpečné jízdy a o základech první pomoci.

Součástí je i tištěný seznam testových otázek a CD-ROM s testy z pravidel provozu. Učebnice si můžete u nás zakoupit.

Testy